בסמוך לאולם התצוגה שלנו קיימים שלושה חניונים ציבוריים (ללא עלות):