תנאי הצטרפות לרשימת התפוצה

אני מאשר\ת ומסכים\מה כי הפרטים הנ"ל, שניתנו מרצוני החופשי ובהסכמתי וללא חובה חוקית לעשות כן,
יאספו וישמרו במאגרי המידע אשר בבעלות השטיח האדום יבוא שטיחים בע"מ,
לצורך ניהול השירות והקשר מולי, לצרכים תפעוליים ושיווקיים ולשם עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו .
אני מאשר\ת בזאת כי קראתי את תקנון הצהרת פרטיות דיוור ומידע פרסומי, ואני מסכים\מה לתנאיו